Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Tarım

Tarım

Ülkeler için günümüzdeki en önemli kaynaklardan biri tarımdır. Ancak bu konuda da küresel güçlerin uyguladığı tarım politikaları sebebiyle, azgelişmiş ve­ya gelişmekte olan ülkelerin dünya besin kaynakların­dan çok az pay aldığını görmekteyiz.

Milli Ekonomi Modeli'nde Tarım

Milli Ekonomi Modeli'nde Tarım

Milli Ekonomi Modeli'nin tarım uygulamalarına örnekler aşağıdadır. 1. Çiftçiden, planlı ve sürekli üretime katıldığı süre­ce vergi alınmayacak ve ürün alım garantisiyle doğru­dan desteklenecektir. 2. Toprağı olmayan köylüye, üretim yapılması şar­tıyla toprak verilerek üretime katılması sağlanacak...

Hayvancılık

Hayvancılık

Bugün ve gelecekte önemi değişmeyecek konula­rın başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında hayvansal ürünler taşıdıkları özellikler nedeniyle vazgeçilmez bir konumdadır. Hayvancılık aynı zamanda yeni nesillerin sağlıklı ge­lişmesi bakımından, orta ve uzun vadede milletlerin gelişimini etkileyen stratejik bir sektördür...

Denizcilik

Denizcilik

Üç tarafı sularla çevrili olan Türkiye'nin bu im­kandan yeterince faydalanamadığı ortadadır. Su ü­rünlerinin ekonomideki yerinin yüzde 4-5'lerde olduğu düşünülürse bu alanda ülkemizin ne kadar geri kaldığı daha iyi anlaşılır...

Ormancılık

Ormancılık

Orman, ağaç topluluklarının bulunduğu mekan olmasının yanında, başta odun hammaddesi ol­mak üzere çok değişik ürünler ve hizmetler ürete­rek topluma fayda sağlayan canlı ve dinamik bir kaynaktır. Ormancılık toplumun orman ürünlerine olan ihtiyacını sürekli olarak karşılamak amacıyla yapılan faaliyetlerdir...

Madencilik

Madencilik

Yeraltı kaynakları bir millete ait olan doğal zenginliklerdir. Devletlerin yapması gereken, bu kaynakları milletinin menfaatine millet ile birlikte çıkarmak, işlemek ve satmaktır. Bu kaynakların, ait olduğu ülke menfaatine kullanılmasını isteme­yen küresel güçler ise, bu kaynakları kendi tekel­lerine almak isterler...

Enerji

Enerji

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi, enerjiye olan ihtiyacın da günden güne artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla enerji kaynaklarının stratejik önemi her geçen gün artmaktadır.