Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

ENERJİ

Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi, enerjiye olan ihtiyacın da günden güne artmasını sağlamıştır. Dolayısıyla enerji kaynaklarının stratejik önemi her geçen gün artmaktadır.
 
Şüphesiz enerji kaynakları denince ilk önce pet­rol ve doğalgaz gündeme gelmektedir. Ayrıca artan enerji ihtiyacını giderebilmek için yeni kaynak ara­yışları devam etmektedir. Nitekim geçmişte nükleer enerji kullanımından söz edilmezken, bugün bazı ülkeler enerji ihtiyacının belli bir kısmını nükleer e­nerjiden elde eder hale gelmiştir. Günümüzdeki al­ternatif enerji kaynaklarını sıralamak gerekirse;

  • Güneş Enerjisi
  • Nükleer Enerji
  • Rüzgar Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Biomas Enerji
  • Akıntı Enerjisi
  • Dalga Enerjisi
  • Yakıt Hücreleri