Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

SOSYAL DEVLET MİLLİ DEVLET

İNSAN VE DEVLET

İNSAN VE DEVLET

Konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.
A) Tarih Boyunca Devlet Anlayışları
B) İnsan Meselesine Bakış

A) TARİH BOYUNCA DEVLET ANLAYIŞLARI

A) TARİH BOYUNCA DEVLET ANLAYIŞLARI

Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi, bir devletin var olabilmesi için onu var edecek bir millet veya milletler topluluğunun olması gerekir. Yani “insandan ayrı bir devlet”ten bahsedilemez. Batıda devletin, kendini fertlere kabul ettirebilmek için neden zor kullandığı ve mutsuz bireylerin neden devamlı yeni bir sistem arayışında oldukları sorularının cevabı, “insandan ayrı bir devlet” anlayışındadır...

1– KAPİTALİZM’DE DEVLET

1– KAPİTALİZM’DE DEVLET

Kapitalist anlayışların devlet kavramına nasıl yaklaştıklarını, tarihsel olarak kapitalist düşünce içerisinde devletlerin nasıl bir evrim geçirdiğini anlamak için öncelikle kapitalizmin üzerine oturduğu temelleri yeniden hatırlamamız gerekmektedir...