Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

BİLİNEN MADENLERİMİZ

BİLİNEN MADENLERİMİZİN İSİMLERİ:

* ENERJİ HAMMADDELERİ

* Taşkömürü

* Linyit

* Bitümlü şişt

* DEMİRÇELİK HAMMADDELERİ

* Demir cevheri

* Manganez

* GÜBRE HAMMADELERİ

* Fosfat

* Pirit S

* Bor

* Krom

* Manyezit

* DEMİR DIŞI METAL HAMMADDELER

* Bakır

* Kurşun

* Boksit

* Çinko

* SOY METALLER VE NADİR TOPRAK

HAMMADDELERİ

* Altın

* Gümüş

* Nadir Toprak

*   ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER

*   Kaolen

*   Kil

*   Bentonit

*   Feldspat

*   Talk ve Pirofillit

*   Kuvars,Kuvarsit

*   Silis kumu

*   Selestit

*   Pomza

*   Perlit

*   Barit

*   Zeolit

*   Trona

*   Tuz

*   Sodyum Sülfat

*   Kireç Taşı

*   Dolomit

*   Alçı Taşı

*   MERMER VE YAPI TAŞLARI

*   Mermer