Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

SOSYAL DEVLET MİLLİ DEVLET

SOSYAL DEVLET OLARAK MİLLİ DEVLET

SOSYAL DEVLET OLARAK MİLLİ DEVLET

Sosyal Devlet kavramı, hemen hemen bütün devletlerin anayasalarında ki temel hükümlerdendir. Bütün iktisat görüşleri, Sosyal Devleti veya refah devletini hayata geçireceğini iddia eder. Ama ilk defa hiçbir iktisadi modelin hayal bile edemediği bir Sosyal Devlet anlayışını, Milli Devlet Modeli hayata geçirmekte ve bunun teorik–pratik temellerini ortaya koymaktadır...

A) SOSYAL GÜVENLİK

A) SOSYAL GÜVENLİK

Sosyal Devlet / Milli Devlet’in tarif ettiği sosyal güvenliğin farklarını ortaya koymak için şu ana kadar Batı dünyasında ve ülkemizde uygulanan Sosyal Güvenlik anlayışlarına kısa bir göz atalım.

B) SOSYAL HİZMETLER

B) SOSYAL HİZMETLER

Sosyal Devlet’in ikinci ayağı ise “sosyal hizmetler”dir… Bu bağlamda eğitim hizmeti, kültür hizmetleri, din hizmetleri, spor hizmetleri vb. faaliyetleri bu bölümde ele alabiliriz.

C) SOSYAL YARDIMLAR

C) SOSYAL YARDIMLAR

Sosyal Devlet’in bir diğer da sosyal desteklerdir. Bunun başında “vatandaşlık maaşı” gelmektedir. Sosyal Devlet, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarına maaş verecektir.