Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

Milli Ekonomi Modeli'nde Kaynak

Milli Ekonomi Modeli'nde Kaynak

İktisatçılar insanların ihtiyaçlarını sınırsız, fakat bu ihtiyaçlara cevap verecek olan mal ve hizmet miktarını sınırlı olarak tarif etmişlerdir. Buna gerek­çe olarak kaynakların sınırlı olması gösterilmiştir. Şu âna kadar îktisat ilmi de, bu sınırlı kaynaklardan yola çıkarak sınırsız ihtiyaçları karşılama ilmi ola­rak tarif edilmiştir...

Kaynakların Değerlendirilmesinde İnsan

Kaynakların Değerlendirilmesinde İnsan

Kaynakların verimli kullanılması, kaynakları kul­lanan insanın keyfiyetine bağlıdır. En mükemmel sistemler bile onu uygulayacak insan olmadığında hiçbir şey ifade etmeyecektir.

Sınırsız Kaynaklar ve Nüfus Artışı

Sınırsız Kaynaklar ve Nüfus Artışı

Kaynakların sınırsız olduğu gerçeğinden ha­reketle, şu soruya cevap arayalım; insan nüfusu arttıkça ihtiyaç duyulan tüketim miktarı ile or­taya çıkan üretim miktarı arasında nasıl bir o­ran söz konusudur?