Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ

TAKDİM / Prof. Dr. Ata SELÇUK

TAKDİM / Prof. Dr. Ata SELÇUK

Kalkınamayan, global bataklıkta kalkınmak için çır­pındıkça daha da batan topluluklara müjdeler olsun! Milli Ekonomi Modeli ile Sosyal Devlet Projesi'ni orta­ya atan, zayıf devleti değil her işte halkı ile eşit şartlar­da el ele güçlü bir devleti, yani baba devleti tanıtan bu eser kurtuluşumuza kaynak olacaktır...

TAKRİZ / Prof. Dr. Goulnar Baltanova

TAKRİZ / Prof. Dr. Goulnar Baltanova

Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Milli Ekonomi Modeli' yal­nız Türkiye ve Müslüman dünyası için değil, günü­müzün tüm medeniyetleri için mühim vakadır. Ve bu­nun, dünya ekonomi düşüncesi gelişiminde yeni bir dönem olduğunu esaslı şekilde söyleyebiliriz.

TAKRİZ / Prof. Dr. Viktor Volkonskiy

TAKRİZ / Prof. Dr. Viktor Volkonskiy

Prof. Dr. Haydar Baş'ın kitabının asıl değeri, tekrarla­mak istiyorum ki, şu anda iktisat biliminde hakim olan liberal görüşe ve (çoğu zaman alternatifsiz diye sunu­lan) liberal teoriye alternatif olan yeni görüşün oluşma­sında temel atmaktadır.