Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

MİLLİ EKONOMİ MODELİ'Nİ HERKES UYGULAMALI

Prof. Dr. Haydar Baş'ın Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşma Rus medyasında da yankı buldu. "Islam-Today.Ru" internet sitesinde yer alan haberde, Milli Ekonomi Modeli'nin Duma'da anlatıldığına işaret edilerek; modelin IMF, küreselleşme ve piyasa ekonomisini sarstığına işaret edildi.

Haberde şu tespitlere yer verildi: "Prof. Dr. Haydar Baş, tezinde çağdaş küreselleşmenin ve küresel güçlerin gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde kaynakların sömürülmesine yol açtığını, bu ülkeleri kaynaklarıyla birlikte boyunduruğu altına almaya çalıştığını tutarlı bir şekilde vurgulamaktadır. Milli Ekonomi Modeli, ulus - devlet için zaruri bir ihtiyaçtır ve küreselleşmenin panzehiridir."

Duma'daki toplantıda Prof. Dr. Baş'tan önce konuşan Rusya Liberal Parti Genel Başkanı Vladimir Jirinovski'nin Milli Ekonomi Modeli'ni övdüğüne işaret edilen haberde Jirinovski'nin şu ifadeleri aktarıldı: "Haydar Baş'ın ortaya koyduğu tüm ilkelerde mutabıkız. Burada soru şudur: Bu ilkeler tümüyle nasıl hayata geçirilecek? Burada bulunan herkes modelin tüm dünyada uygulanması için çaba sarfetmelidir." Haberde Duma'daki buluşmada Rus, Azeri ve Türk konuşmacıların yer aldığı hatırlatıldı.