Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE İNSAN

Kaynakların verimli kullanılması, kaynakları kul­lanan insanın keyfiyetine bağlıdır. En mükemmel sistemler bile onu uygulayacak insan olmadığında hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bugün dünyada bu kadar zulüm varsa, insanlar haksız yere öldürülüyorsa, bunun sebebi insanlığın insan hakları kavra­mından mahrum olması değildir. Aksine problem bu insan haklarını dünyaya doya doya yaşatacak in­sanların olmamasından ya da olsa bile bu kadroların söz sahibi olamamalarından kaynaklanmaktadır (1).
 
Dolayısıyla, her şeyden önce kaynakların verimli kullanılması ve herkesin kullanımına sunulması için bu kaynakları kullanacak insanın onu bütün insanlı­ğın hizmetine sunacak bir sorumluluk ve hesap ver­me duygusuna sahip olması gerekir. Yukarıda da be­lirttiğimiz gibi bu olmadığı takdirde, eğer bu kay­nakları kontrol edenler bunu bir sömürge mantığı ile ele alırlarsa, sonsuz olan bu kaynakların insanlığa faydasız olması kaçınılmazdır.

1- Bkz. Prof. Dr. Haydar Baş, Veda Hutbesinde insan Hakları, istanbul 1993