Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

İNSAN VE DEVLET

A) Tarih Boyunca Devlet Anlayışları

1– Kapitalizm’de Devlet
2– Marksizm’de Devlet
3– Milli Devlet’in Temel Karakteristikleri

B) İnsan Meselesine Bakış

1– Tarihten Günümüze İnsan Hakları
2– Beyannamelerde Kalan İnsan Hakları ve Milli Devlette Korunan Değerler

a– Beyannamelerde Kalan İnsan Hakları
b– Milli Devlette Korunan Değerler
– Emniyetler
– Özgürlükler
– Sosyal ve İktisadi Haklar

3– Kapitalizmde İnsan: Homo Economicus

4– Komünist Anlayışta İnsan

5–Milli Devlette İnsan

6– Milli Devlette Eğitim

a– Eğitim ve Öğretim Kurumları
b– Aile
c– Asker Ocağı
d– Toplum