Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

E) MİLLİ DEVLET VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

1– MİLLİ DEVLET’İN AB’YE  BAKIŞI

Avrupa Birliği ile ilgili iki önemli noktayı hemen konunun başında ifade ederek, detaylarını konunun akışına bırakalım.

Birincisi şu: Türkiye ne kadar taviz verirse versin; AB’nin isteklerini harfiyen yerine getirse de, AB’nin Türkiye’yi kendi içine alması mümkün değildir. Biz bu gerçeği, 70’li yıllardan beri ifade etmekteyiz.

İkinci nokta şu: AB, gelecek 10–15 yıl içerisinde, şu anki politikalarını şayet değiştirmezse dağılmak zorunda kalacaktır.

Bu konuları izah etmeden önce AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri anlamak için üç önemli belgeyi biraz detaylandıralım; göreceğiz ki, AB “Türkiye’yi değil, Türk topraklarını” istemektedir.

AB süreci üzerinden global sermaye sahipleri ve ABD, ülkemizin tasfiyesine neden olacak kararları hükümetlere  aldırmaktadırlar…

Özetle AB süreci, beş bin yıllık Türk tarihinin, binbeşyüz yıllık İslam medeniyetinin ve 85 yıllık Cumhuriyet mirasımızın tasfiye edilmesinden başka bir şey değildir.

AB meselesini, “2006 yılı İlerleme Raporu, 23 Haziran 2003 tarihli Ulusal Program ve 8 Mart 2001 Katılım Ortaklığı Belgesi” kapsamında detaylı olarak incelendiğinde, AB gerçek niyetini çok daha rahat görmek mümkündür.

Maalesef Türk hükümetlerinin de onayladığı bu temel AB belgeleri, “AB’nin Türkiye’yi değil, Türk topraklarını istediği” husunda birçok deliller ve resmi veriler sunmaktadır. Bu önemli verileri kısa kısa ele alalım…