Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş

SOSYAL DEVLET POLİTİKASI

Milli Ekonomi Modeli'mizde daha önce de ifade ettiğimiz üzere, bizim için devlet "Sosyal Devlet"tir.
 
Peki, sosyal planda devlet neler yapmalıdır dersek, bunları şöyle sıralayabiliriz:
 
1. Ev hanımları işçi statüsüne kavuşturulup emekli olma hakkını elde edecektir. Böylece her a­ileye belli bir maaş bağlanacaktır.
 
2. İstihdam vergileri ve emeklilerin maaşlarından vergi ve kesintiler alınmayacak, vergi olarak yapılan kesintiler maaşlarına ilave edilecektir.
 
3. Gençlere faizsiz uzun vadeli evlenme kredisi verilecektir.
 
4. Doğum yapan her anneye ortalama bir memur maaşı kadar doğum yardımı yapılacaktır. Her doğan çocuk için vasat memur maaşının beşte biri kadar çocuk yardımı yapılacaktır. Bu yardım ço­cuğun iş sahibi olmasına kadar devam edecektir.
 
5. Kimsesiz yaşlılara maaş bağlanacaktır. Geçimleri devlet garantisinde olacaktır.
 
6. Şehit yakınları, dul, yetim ve özürlülere dev­let sahip çıkacaktır.
 
7. Lise mezunları sınavsız üniversiteye alınacaktır.
 
8. Üniversite harçları kaldırılacaktır.
 
9. Evi olmayan vatandaşlarımızın, 15-20 yıl vadeli, faizsiz kredi ile konut sahibi olmaları sağlanacak.
 
10.   100 milyarın altında yıllık geliri olan ke­simden vergi tamamı ile kaldırılacaktır.
 
11.   Çiftçiden vergi alınmayacak ve emeklilik hakkı tanınacaktır.
 
12.   KOBİ'lere ve esnaf kesimine uzun vadeli faizsiz kredi verilecektir.
 
13.   Tarım kesimine, ürününe karşılık daha ürününü tarlaya atmadan faizsiz yarı bedeli avans olarak verilecektir.
 
14.   Nakliyecilere, otobüs, taksi taşıma araçları­na araçların yenilenmesi için faizsiz uzun vadeli kredi verilecektir.
 
15.   Sanayiciye proje mukabili faizsiz uzun vadeli kredi verilecektir.
 
Bu ve benzeri projelerle devlet, halkın özellikle dar gelirli kesimini desteklemek zorundadır. Devlet tarafından bir hizmet olarak yapılan bu uygulamalar, Milli Ekonomi Modeli'miz gereği bir ekonomi kuralıdır. Çünkü ancak bu yol ile piyasa­da eksik olan talep devreye konulabilir.
 
Sosyal Devlet Projesi bir yönü ile dar gelirli in­sanlara destek olurken ve bu sayede gelir dağılı­mında dengesizliği ortadan kaldırmaktadır.
 
Bir diğer yönü ile de eksik kalan talebi devreye koyduğu için ekonomilerin dengeye ulaşmasını saglayarak, üretici için gerekli pazarı oluşturmak­tadır. Böylece sürekli büyümenin de önünü açmaktadır.
 
Sosyal Devlet Projesi kapsamında dar gelirli kesime aktarılacak olan para direkt tüketime gidecek, tasarruf edilmeyecektir. Paranın yılda 16 kez piyasalarda el değiştirdiğini dikkate aldığımızda, devlet bir eli ile dar gelir gruplarını des­teklerken, ekonominin büyümesine de imkan ta­nıdığı için bir diğer eli ile verdiğinden daha fazla­sını vergi olarak üreticilerden alabilecektir.
 
Sosyal Devlet Projesi, ekonomilerdeki eksik halka gibidir. Zincirin eksik kalan halkası, Sosyal Devlet Projesi anlayışı ile sağlandığında ekono­minin birbirine bağlı çarkları dengeli olarak çalışmaya başlamaktadır.
 
Devleti küçültüp piyasaları birkaç sermaye grubunun eline bırakan kapitalist anlayışların aksine modelimizde devlet halkı adına yeri gelip onların önünü açan yeri gelip onları koruyup kollayan hamisi olan kâinat devleti olan devlettir.