Milli Ekonomi Modeli
Prof. Dr. Haydar Baş
AVRUPA MANİFESTOSU AVRUPA MANİFESTOSU

Avrupa Manifestosu

Devletlerin kaynaklarını ve milletlerin emeklerini sömürmenin 21. yüzyıldaki adı olan globalizm, siyasi boyutu demokrasi...

Milli Ekonomi Modeli

Milli Ekonomi Modeli, insanın sınırlı ihtiyaçlarının sınırsız kaynaklardan karşılanması ilmi; ve yine ülkelerin gerektiğinde her türlü mal ve hizmeti üretebilme gücüne sahip olmasının yanı sıra iç ve dış harcamalarını borçlanmadan temin edebilmesinin formülüdür. Bu yönüyle Milli Ekonomi Modeli, ülkelerin ve milletlerin kalkınmasının ve ekonomik bağımsızlığının tek yoludur.


PROF. DR. HAYDAR BAŞ

Ekonomi bilimi, bu temel eserle gerçek olarak başlamıştır. Bu bir tarihi olaydır. Bu eser, sonsuza kadar rehber ve ders kitabı olarak anılacaktır.

– Prof. Dr. Ata Selçuk / Fırat Üniversitesi

İktisat teorisi, istetistik, matematik ve enformasyonun gerçek sentezi olan bu eseriyle Prof. Dr. Haydar Baş'a da bir nobel ödülü gerekecektir.

– Prof. Dr. Goulnar Baltanova / Kazan Devlet Üniversitesi

Eser, ülkemizdeki ve dünyadaki işsizliğin, gelir adaletsizliğinin ve sosyal dışlanmışlığın oluşturduğu toplumsal bunalımlara çözümdür.

– Prof. Dr. Mehmet E. Palamut / Uludağ Üniversitesi